Praten over een toekomstige uitvaart (voorgesprek)

Praten over een toekomstige uitvaart (voorgesprek)

Wij praten niet graag over de dood. Als de dood langskomt, is het meestal een berichtje in de krant over een bekend persoon die gestorven is of een nieuwsbericht over een dodelijk verkeersongeluk. Soms gaat het over iemand uit de straat of een ver familielid. Maar dan komt de dood opeens heel dichtbij. Door bijvoorbeeld ziekte of het ouder worden. Hoe lastig het onderwerp ‘de dood’ ook is, het is goed om hier met elkaar over te praten voordat u (of uw dierbare) overlijdt.

Voorkom twijfel bij uw dierbaren na uw overlijden

Als een dierbare komt te overlijden, is het voor de nabestaanden fijn om te weten wat diegene wel of niet wilde na zijn dood. Wilde je vader worden begraven of gecremeerd? Welke muziek zou je moeder willen tijdens haar uitvaart? Door vóór uw overlijden te delen over uw wensen, voorkomt u onbeantwoordbare vragen en twijfel bij uw nabestaanden. Hoe lastig het misschien ook is om dit onderwerp aan te snijden, het is goed om het daar met elkaar over te hebben. Ik kan u hierbij ondersteunen met een voorgesprek.

Praten over de dood, is praten over het leven

Daarbij is het heel waardevol om bij leven te delen wat de ander voor u betekent en u voor de ander. Praten over de dood wordt dan praten over het leven. Wat heeft iemand voor u betekend en welke herinneringen koestert u aan hem of haar? Praten over uw eigen levenseinde en uw gedachten hierover, zorgt voor verbinding. Het vermindert de angst voor de dood en het leven krijgt meer betekenis. Als we ons bewust zijn van onze sterfelijkheid, halen we meer uit het leven.

Weet u wat u wilt met uw uitvaart?

Het maken van de juiste keuze over uw uitvaart, kan moeilijk zijn. Omdat het persoonlijk is, maar ook omdat we vaak niet bekend zijn met wat er allemaal mogelijk is. In een voorgesprek help ik u als uitvaartbegeleider met het in kaart brengen van uw uitvaartwensen.

In dit persoonlijke gesprek kunt u aangeven wat uw wensen zijn rondom en na uw overlijden. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen. Wilt u worden begraven of gecremeerd? Hoe moet de uitvaartdienst eruit komen te zien? Heeft u een uitvaartverzekering of andere financiële regelingen? Het is voor u prettig als u deze zaken voor uw overlijden helder hebt. Daarbij ontlast u hiermee uw nabestaanden bij het regelen van de praktische zaken rondom uw overlijden.

Begraven of cremeren?

Een van de keuzes waar we over spreken tijdens het voorgesprek is de keuze om te worden begraven of gecremeerd. Een veelgehoorde reden om te willen worden begraven is dat er voor de nabestaanden een vaste plek is om naar toe te gaan. Dat is uiteraard het geval, maar ook bij cremeren kan zo’n plek gecreëerd worden. Op begraafplaatsen zijn er plekken waar een urn begraven of geplaatst kan worden. Ook kunt u uw as op een speciale plek laten uitstrooien of uw crematie-as laten gebruiken om iets nieuws te laten beginnen met leven: een mooie boom of struik.

Een vooroordeel dat nogal eens gehoord wordt over het begraven is dat men bang is om opgegeten te worden door wormen en maden. U kunt gerust zijn, dat gebeurt niet. Een overledene wordt op een diepte tussen de 70 en 300 centimeter begraven in speciale grond waarin geen wormen of maden kunnen leven. De bacteriën in het lichaam zorgen voor de ontbinding. Dus ook een lichaam dat in een grafkelder wordt begraven zal ontbinden.

In hoeverre wilt u invloed hebben op uw uitvaart en wat er met uw lichaam gebeurt of laat u het over aan uw nabestaanden. Ook al is dat laatste het geval, dan is het toch verstandig om met elkaar dit gesprek aan te gaan. Praten over de dood voorkomt losse eindjes. Uw dierbaren weten dan hoe u het afscheid wilt. Dat geeft rust. Het is fijn als er gehandeld kan worden in uw geest. Nabestaanden kijken dan met tevredenheid terug naar het afscheid. En dat helpt om na een verlies verder te gaan. Dat gunt u ze toch?

Geef uw nabestaanden ook ruimte voor invulling

Bij het voorbereiden van onze eigen uitvaart, is een valkuil dat we teveel voor een ander gaan beslissen en regelen. Het kan bijvoorbeeld uw wens zijn om er geen poppenkast van te maken of u wilt dat de kist meteen dichtgaat. Maar als nabestaanden toch de overledene willen zien om afscheid te nemen, kunnen zij in gewetensnood komen. Door hier van te voren met elkaar over te praten, kunt u tot een goed besluit komen.

Inzicht in de kosten van uw uitvaart

Mocht u al concrete wensen hebben, dan kan ik voor u een kostenbegroting maken. Want praten over geld direct na een overlijden is vaak lastig voor de nabestaanden. In een voorgesprek kunt u zo ook inzicht krijgt in wat uw uitvaart ongeveer gaat kosten.

Plan een voorgesprek

Wilt u praten over uw (naderende) overlijden en uitvaart? Wilt u daar begeleiding bij? Of wilt u alvast kennismaken met mij als uitvaartbegeleider? Dan kom ik graag bij u langs voor een vrijblijvend voorgesprek. Aan het voorgesprek zijn geen kosten verbonden.

Mail of bel (06 – 431 38 768) mij om een afspraak te maken.